พุทธวจน | วันอาสาฬหบูชา 2560
09 กรกฎาคม 2017  view 4448  

พุทธวจน | เรื่องพระปัญจวัคคีย์และ ปฐมเทศนาธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร (อาสาฬหบูชา เสาร์เช้า 8 ก.ค. 2560)

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดา พระอรหันต์ สัมมา สัมพุทธเจ้า : 
โดย : พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง ลำลูกกาคลอง 10 ปทุมธานี

 

ขอขอบคุณข้อมูล :
ป๊อก บางกรวย | youtube.com