ตำนาน และ Timeline ของภาพยนตร์ Alien, Predator, Prometheus
20 มิถุนายน 2017  view 7480  

ปฐมบทแรกเริ่มของตำนาน Alien, Predator, Prometheus

คงจะคุ้นตากันมาบ้างกับยานลำนี้ เพราะมันปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Alien ภาค1(1979) และปรากฏตัวอีกครั้งในภาพยนตร์ Prometheus 

- มันคือซากยาน "The Derelict Spacecraft" ของ Space Jockey บนดาว "LV-426" -
 

ในเบื้องต้น โปรดทำความเข้าใจก่อนว่า ชื่อเดิมของเอเลี่ยนนั้นคือ " Xenomorph (ซีโนมอร์ฟ) " เพราะจริงๆแล้ว "Alien" เป็นคำกลางๆ ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตต่างดาวทั้งหมด

"Predator" ก็เป็นเอเลี่ยนชนิดหนึ่งเช่นกัน แต่เผอิญคำนี้ถูกนำมาใช้เรียกเจ้าตัวเอเลี่ยนพันธุ์ "ซีโนมอร์ฟ" ผ่านทางภาพยนตร์จนโด่งดังไปทั่วโลก

เมื่อพูดถึงเอเลี่ยนเราจึงมักเข้าใจว่าคำนี้เป็นชื่อเฉพาะของซีโนมอร์ฟไปโดยปริยาย(เหมือน ผงซักฟอก "แฟ้บ" และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป "มาม่า" นั้นเอง)

เอเลี่ยนพันธุ์ซีโนมอร์ฟ ดั้งเดิมนั้นมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างสิ่งมีชีวิตทั่วไป แต่เกิดจากการสร้างขึ้นด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเชิงกลชั้นสูง ที่เรียกว่า
"Biomechanics" หรือ จักรกลชีวะ! ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าเอเลี่ยนซีโนมอร์ฟนี้มีเค้าโครงกึ่งเครื่องจักรกึ่งสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะลักษณะผิว
หนังที่ดูคล้ายเป็นท่อปล้องของเครื่องยนต์ และตามตำนานผู้ที่ให้กำเนิดนวัตกรรมล้ำเลิศชิ้นนี้ก็คือ " Space Jockey (สเปซ จ๊อกกี้)" เรียกสั้นๆว่า "Jockey" หรืออีกชื่อ "The Pilot"

 

Space Jockey เป็นใคร มาจากไหน ? 
Space Jockey คือ ชื่อเรียกสปีชี่ส์ต่างดาวโบราณเผ่าหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ สามพันล้านปีก่อนคริสตกาล! พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการ "Biomechanics" Jockey
มีรูปร่างแขนขาคล้ายมนุษย์แต่ตัวโตสูงใหญ่กว่ากันมาก ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-6 เมตร และมีจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์คือ จมูกยาวเป็นงวงคล้ายงวงช้าง

ในภาพยนตร์ Alien ภาค1เราจะเห็นซากฟอสซิลของ Jockey ตนหนึ่งหลงเหลืออยู่ภายในซากยาน "The Derelict Spacecraft" บน "ดาว LV-426" ซึ่งอยู่ในลักษณะท่านั้งกึ่งนอนโดย
ร่างกายดูเหมือนแทบจะติดกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแท่นที่นั้งนั้น และเมื่อสังเกตดีๆก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า รูปลักษณ์พื้นผิวทั้งภายนอกและภายในของยาน Derelict กับซากSpace
jockey มีรูปแบบเป็น Biomechanics กึ่งเครื่องจักรกึ่งชีวะเช่นเดียวกันกับ Alien

 


ที่มาของการสร้าง ซีโนมอร์ฟเอเลี่ยน และจุดจบของ Space jockey กับยาน Derelict 

ที่มาของการสร้าง Alien 

เริ่มจากในช่วงประมาณตอนปลายแห่งยุคที่ Space Jockey รุ่งเรืองยิ่งใหญ่อยู่นั้น Jockey เกิดความขัดแย้งสู้รบทำสงครามกับศัตรูเผ่าต่างดาวเผ่าหนึ่ง(ไม่ปรากฏชื่อว่าเป็นพวกไหน
แต่คงต้องยิ่งใหญ่เกรียงไกรพอๆกัน) สงครามดำเนินยืดเยื้อกินเวลายาวนานไม่มีทีท่าว่าจะแพ้ชนะกัน เนื่องจากต่างฝ่ายต่างแข็งแกร่ง พวก Space Jockey จึงระดมพลนักวิทยา
ศาสตร์ชั้นหัวกระทิ ทำการวิจัยทดลองพัฒนาเพื่อสร้างอาวุธมหาประลัยอย่างลับๆบนดาวเคราะดวงหนึ่งที่ชื่อว่าดาว " Proteus" หรือ "โปรทีอุส"

และแล้วในที่สุดการทดลองค้นคว้าของพลพรรคนักวิทยาศาสตร์ Jockey ก็ประสบความสำเร็จ ปรากฏผลออกมาเป็นนวัตกรรมอาวุธมีชีวิตอันแสนอัศจรรย์พันลึก ได้รับการขนานนาม
เริ่มแรกว่า "Xenomorph" หรือที่พวกเรารู้จักกันดีในนามตัว "Alien" นั้นเอง โดยตั้งชื่อเรียกรุ่นแรกที่ผลิตออกมาว่า รุ่น "Prototype(โปรโตไทป์)" ซึ่งมีลักษณะชีวิตที่ค่อนข้างซับซ้อน
ดังนี้

1 . ซีโนมอร์ฟโปรโตไทป์ ที่เป็นตัวเต็มวัยปกตินั้น เกิดมาจากการวางไข่ของซีโนมอร์ฟนางพญา โดยนางพญาสามารถวางไข่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วคราวละนับพันๆหมื่นๆฟองแล้วแต่
การโปรแกรมสั่งการจาก Space Jockey

2 . ไข่ทั้งหมดที่เกิดจากนางพญามีตัวอ่อนอยู่ด้านใน มันจะออกจากไข่แล้วจู่โจมฆ่าเหยื่อที่อยู่ใกล้ๆตามการโปรแกรมของ Jockey ทำการเข้าไปฝังภายในร่างเพื่อฟักตัวและออกจากร่าง
เหยื่อนั้นเติบโตเป็นตัวเต็มวัยปกติต่อไป โดยพวกมันจะไม่เติบโตเป็นตัวนางพญาเสียเอง นั้นหมายถึงพวกมันเป็นหมันไม่สามารถวางไข่สืบพันธุ์ได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจาก...(ข้อถัดไป)

3 . นางพญามีโครงสร้างทางชีวะเชิงกลที่ซับซ้อนกว่าตัวตัวเต็มวัยปกติมาก จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ จะกำเนิดเป็นตัวตนขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีการเพาะเชื้อและโปรแกรมคำ
สั่งขึ้นใหม่โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์แบบBiomechanics ซึ่งกระทำโดยนักวิทยาศาสตร์ Jockey ผู้ชำนาญการจริงๆเท่านั้น และเหตุที่มีข้อจำกัดเช่นนี้ก็หาใช่ความบกพร่องของนัก
วิทยาศาสตร์ Jockeyไม่ แต่ทั้งนี้เป็นความจงใจเพื่อความสะดวกในการควบคุมจำนวนของเอเลี่ยนได้ตามต้องการนั้นเอง นี่คือความหลักแหลม รอบคอบและรัดกุมของ Space jockey

 

รูป Alien รุ่น Prototype จะเห็นว่ารูปลักษณ์ไม่เหมือนกับเอเลี่ยนที่เราคุ้นเคย พบหลักฐานแค่รูปนี้รูปเดียวเท่านั้น

รุ่นโปรโตไทป์ เป็นรูปลักษณ์ดั้งเดิมของซีโนมอร์ฟ แรกเริ่มนั้นพวกมันมีรูปลักษณ์ที่ตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหรือลักษณะร่างกายสีสันไปตามพันธุ์เหยื่อที่มันฟักตัว เพราะ
ยังไม่ได้วิวัฒนาการกลายพันธุ์ (รุ่นหลังๆที่กลายพันธุ์แล้ว จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามDNAของเหยื่อที่มันเข้าไปฟักตัว ซึ่งเป็นรุ่นที่คุ้นเคยกันดี ดังที่ได้ปรากฎในภาพยนตร์หรือฉบับ
การ์ตูนคอมมิคทั่วไปนั้นเอง) รุ่นโปรโตไทป์เดิมนั้นจะเชื่อฟังคำสั่งและอยู่ภายใต้การควบคุมของ Space Jockey ทุกประการ เพราะร่างกายของมันเป็นเสมือนโปรแกรมพันธุกรรมที่เป็น
ไปตามการโปรแกรมคำสั่งการจาก นักวิทยาศาสตร์ Space Jockey ทำงานคล้ายๆคอมพิวเตอร์ที่ต้องป้อนคำสั่งให้กระทำการต่างๆตามที่ต้องการ ส่วนจักรกลชีวะอย่างเอเลี่ยนจะใช้
รหัสพันธุกรรมเป็นตัวโปรแกรมคำสั่งแทน

เมื่อได้ Xenomorph มาแล้ว Space Jockey ก็ไม่รอช้า ทำก่อการลอบนำไข่เอเลี่ยนจำนวนนับล้านๆใบไปทิ้งไว้บนดาวของศัตรูคู่สงคราม ในเวลาไม่ช้าดาวทั้งดวงนั้นจึงเต็มไปด้วยฝูง
เอเลี่ยนซีโนมอร์ฟ ศัตรูคาดไม่ถึงว่าจะมีอะไรพึลึกกึกกือแถมร้ายกาจเช่นนี้ ไม่ทันได้ตั้งตัวจึงถูกฆ่าล้างโคตรสูญพันธุ์เสียสิ้นหมดทั้งดาวภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เผ่า Space Jockey
กำชัยชนะเหนือศัตรูได้อย่างง่ายดาย แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าอาวุธที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมัน นานวันเข้ากลับมีกลไกวิเศษเกินกว่าที่ได้ออกแบบไว้แต่แรกเสียอีก และในที่สุดมันจะนำจุดจบอันโหด
ร้ายมาสู่พวกเขาเองด้วยเช่นกัน!

 

หลายคนที่เคยดูหนังเรื่อง Alien, Predator, Prometheus อาจจะเคยสงสัยว่ามันมีความเชื่องโยงกันอย่างไร ซึ่งจริงๆแล้วหากนำเรื่องราวมาปะติดปะต่อกันจะได้ช่วงเวลาออกมาเป็นดังนี้

Timeline ของภาพยนตร์ Alien, Predator, Prometheus และ Alien: Covenant (2017)

เริ่มกันที่ ค.ศ.1987 : เหตุการณ์จากหนัง Predator (ภาค1) 

พรีเดเตอร์ตัวเขื่องแฝงตัวล่าเหยื่ออยู่ในป่าดงดิบแถบทวีปอเมริกาใต้ เผอิญได้เจอกับกองทหารอาสาซึ่งมาปฏิบัติการในป่าแห่งนั้นพอดี จึงได้ทีสนุกเดินเกมส์ไล่ล่า ฆ่า เก็บหัวกะโหลกกองทหารอาสาเหล่านั้นอย่างเมามัน ผลปรากฏเหล่าทหารตายเรียบยกทีม! เหลือรอดชีวิตแต่ทหารหาญนาม "Dutch" (ผู้ว่าอาโนลด์)เพียงผู้เดียว จึงทำการหนีไป สู้ไป! ตั้งแต่กลางวันยันค่ำ เดชะบุญโชคเข้าข้างผู้ว่าของเรา อาโนลด์ ได้ค้นพบช่องโหว่ในการต่อสู้ของ Predator โดยบังเอิญ นั้นคือ การมองเห็นของมันเป็นแบบจับคลื่นความร้อน ฉะนั้นถ้าเอาโคลนทาตัวก็สามารถอำพรางให้พ้นสายตามันได้ ผู้ว่าคนเหล็กจึงใช้กึ๋นทำการสร้างกับดับหลอกล่อ ผลปรากฏว่าพรีเดเตอร์แพ้ทางผู้ว่าอาโนลด์อย่างหวุดหวิด แต่กว่าจะฆ่าและหนีจากพรีเดเตอร์ตนนี้ได้ เล่นเอาอาโนลด์ หืดขึ้นคอปางตายเลยทีเดียว เพราะสุดท้ายพรีเดเตอร์เกิดบ้าดีเดือด ตัดสินใจระเบิดตัวเองกะให้อาโนลด์ตายตกไปตายกัน


ค.ศ.1997 : เหตุการณ์ในหนัง Predator 2 
ค.ศ.2004 : เหตุการณ์ในหนัง AVP คณะนักสำรวจในนามบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ "Weyland-Yutani" นำโดยทีมโดยเจ้าของบริษัท  "Charles Bishop Weyland" (Yutani เป็นชื่อ ภรรยา) ได้ค้นพบอารยธรรมเก่าแก่กว่าเจ็ดพันปี!ก่อนคริสตกาล บริเวณชั้นใต้ดินแถบขั้วโลกทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งพบว่าแท้จริงเป็นอารยธรรมของบรรพบุรุษพรีเดเตอร์และภายในนั้นมีรังเอเลี่ยนพร้อมตัวนางพญาถูกกักขังหลงเหลืออยู่ด้วย มนุษย์-พรีเดเตอร์-เอเลี่ยน สามเผ่าพันธุ์ได้เผชิญหน้ากัน สุดท้ายมนุษย์ต้องร่วมมือกับพรีเดเตอร์โดยปริยายเพื่อต่อสู้กับฝูงเอเลี่ยนซึ่งมีจำนวนมาก แต่ปรากฏว่า คณะมนุษย์นักสำรวจกับกลุ่มพรีเดเตอร์โดนเอเลี่ยนสั่งหารเรียบ เหลือนักสำรวจหญิงแกร่งแต่เพียงผู้เดียวที่รอดชีวิตมาได้ ศพพรีเดเตอร์ตัวสุดท้ายถูกรับตัวกลับไปโดยพลพรรคพรีเดเตอร์อีกชุดที่ตามมาในภายหลัง และหารู้ไม่ว่าได้มีตัวเอลี่ยนฝังตัวอยู่ข้างในร่างศพนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะกลายเป็นลูกผสมพันธุ์ใหม่อันน่าเกรงขามต่อไปในอนาคต


ค.ศ.2007 : เหตุการณ์ในหนัง AVP Requiem (AVP ภาค2)
ค.ศ.2010 : เหตุการณ์ในหนัง Predators (ภาค3) 
ค.ศ 2089-2094 : Prometheus ปลายปี 2090 ยาน Prometheus แห่งบริษัท Weyland Industries เริ่มออกทะยานสู่ห้วงอวกาศมุ่งหน้าสู่ดาว LV-223 นำทีมโดย นักวิทยาศาสตร์คู่รัก เอลิซาเบธ ชอว์ (นูมี ราเพซ) และ ฮอลโลเวย์ (โลแกน มาร์แชล-กรีน) ซึ่งมีแรงจูงใจ-แนวคิดที่ตรงกันข้ามกัน ชอว์เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระเจ้า เธออยากพบกับ "พระเจ้า" ในแบบที่ใกล้เคียงกับจินตนาการของเธอด้านศาสนาเก่าแก่ ขณะที่ฮอลโลเวย์กำลังมองหาข้อหักล้างความคิดทางศาสนา จากภารกิจของพวกเขาก่อนหน้านั้นในฐานะของนักวิทยาศาสตร์-นักโบราณคดี ทั้งคู่ได้พบกับร่องรอยพิคโทรแกรมในถ้ำของอารยธรรมโบราณจากทั่วโลก(ปี 2089) ทั้งหมดมีน้ยยะสื่อแสดงเจาะจงในเชิงการเชื้อเชิญไปยังดวงดาวแห่งเดียวกันในจักรวาลอันไกลโพ้น นั่นคือที่ ดาว LV-223 ที่ยาน Prometheus กำลังมุ่งหน้าไปนั้นเอง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ปี) และสิ่งที่พวกเขา-ลูกยาน Prometheus พบบนดาว LV-223 นั้น คือมนุษย์ต่างดาวปริศนาที่เรียกกันว่าพวก Engineer มีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์แต่ตัวโตกว่า ชอว์ เชื่อว่า พวกเขานี้แหละคือพระเจ้ามนุษย์ต่างดาวผู้ให้กำเนิดมนุษยชาติ! รวมทั้งยังเจอกับสารเหลวสีดำลึกลับ ที่ก่อให้เกิดเอเลี่ยนสายพันธุ์ประหลาด(ที่ไม่เหมือนกับเอเลี่ยนซีโนมอร์ฟที่เคยรู้จักกันในหนังภาค AVP)อันกลายเป็นหายนะต่อลูกยานในเวลาต่อมา และผลที่ใครคาดไม่ถึงก็คือ ลูกยานตายเรียบ! มีเพียง เอลิซาเบธ ชอว์ กับ หุ่นเดวิดเท่านั้นที่รอดชีวิต แต่พระเจ้า Engineer -สารเหลวสีดำ-เอเลี่ยนประหลาด ก็ยังคงเป็นปริศนาลึกลับให้ค้นหากันต่อไป.


ค.ศ 2104 : Alien:Covenant: 2017!: เรื่องราวต่อจาก Prometheus 
ค.ศ.2122 : เหตุการณ์ในหนัง ALIEN (ภาค1) 
ค.ศ.2179 : เหตุการณ์ในหนัง ALIENS (ภาค2) 
ค.ศ.2179 : เหตุการณ์ในหนัง ALIEN 3 (ภาค3) 
ค.ศ.2381 : เหตุการณ์ในหนัง ALIEN Resurrection (ภาค4) 

 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเรื่องราวต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากท่านสนใจอ่านต่อ

สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.avp.siligon.com ซึ่งจัดทำเรื่องราวไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียว

Timeline แบบละเอียด ของภาพยนตร์ Alien, Predator และ Prometheus

โพรมีธีอุส 1.0

โพรมีธีอุส 1.1

 ขอขอบคุณข้อมูล :
avp.siligon.com